Ipak gilam topshirgan edik, juda sifatli yuvib berishdi va o’z vaqtida.